Re-integratie na ziekte

Hoe werk ik aan mijn herstel en waar heb ik behoefte aan in de  werkomgeving? Wat heb ik daarvoor nodig? 

Dat zijn vragen waarvoor je staat in een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ik help je graag op weg en begeleid je bij het herstel en re-integratie.

 

Als werkgever dient u conform de Wet Verbetering Poortwachter aanzienlijke re-integratie inspanningen te verrichten. Als het om fysieke klachten gaat is meestal vrij helder wat er aan behandeling en eventuele aanpassingen gedaan moet worden om spoedige werkhervatting te realiseren. Bij psychologische klachten is dat vaak minder het geval en heeft u als werkgever niet altijd de deskundigheid in huis om actie te kunnen ondernemen. Dit zorgt voor hoger verzuim, hogere werkdruk bij collega's en een hogere drempel voor werkhervatting bij de werknemer. Daarnaast heeft werknemer en werkgever te maken met lange wachtlijsten bij de GGZ.    

 

Ik kan u ( werknemer en werkgever ) op korte termijn helpen door op korte termijn alvast een behandeling op te starten waarvan  

( gedeeltelijke ) werkhervatting een essentieel onderdeel is.