Psychologische behandeling burnout Den Haag

Recent onderzoek heeft naar voren gebracht dat ruim 15% van de werknemers te kampen heeft met burnout klachten. Zeer regelmatig leidt dit tot al dan niet langdurig ziekteverzuim. 

Kenmerkende symptomen voor burnout zijn fysieke en mentale uitputting, mentale distantie van het werk en cognitieve en emotionele ontregeling. 

 

In de burnout coaching zal fasegewijs gewerkt worden aan herstel. In de eerste fase zal er aandacht zijn voor energieherstel en versterking van het zelfvertrouwen. In de tweede fase komt het verwerven van zelfinzicht aan bod. Vervolgens zal in de derde fase de focus gericht zijn op de toekomst. 

Bij de uitvoering van het burnout herstelprogramma verdient het de voorkeur dat dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de arbo arts en de werkgever cq leidinggevende. Dit omdat de werkbelasting en werkomgeving belangrijke stressoren kunnen zijn.