Burn-out behandeling

Recent onderzoek heeft naar voren gebracht dat ruim 15% van de werknemers te kampen heeft met burn-out klachten. Zeer regelmatig leidt dit tot al dan niet langdurig ziekteverzuim. 

Kenmerkende symptomen voor burn-out zijn fysieke en mentale uitputting, mentale distantie van het werk en cognitieve en emotionele ontregeling. 

 

De behandeling is gebaseerd op het Job Demands - Resources model dat mede ontwikkeld is door prof.Wilmar Schaufeli. Kort samengevat komt het erop neer om de energiebronnen in het werk en persoon te verhogen en de energievreters ( werkdruk, verstoorde werk-prive balans etc. ) te minimaliseren. 

 

In de burn-out coaching zal fasegewijs gewerkt worden aan herstel. In de eerste fase zal er aandacht zijn voor energieherstel en versterking van het zelfvertrouwen. In de tweede fase komt het verwerven van zelfinzicht aan bod. Vervolgens zal in de derde fase de focus gericht zijn op het voorkomen van herhaling van burn -out klachten. 

Bij de uitvoering van het burn-out herstelprogramma verdient het de voorkeur dat dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de bedrijfsarts en de werkgever c.q. leidinggevende. Dit omdat de werkbelasting en werkomgeving belangrijke stressoren kunnen zijn.