Werkwijze

 

In mijn behandeling en coaching maak ik gebruik van de principes van de positieve psychologie. In de praktijk komt dat neer op een mix van psycho-educatie, interventietechnieken uit de cognitieve gedragstherapie en ACT (acceptance en commitment therapy). Incidenteel maak ik ook gebruik van EMDR.

 

De aanpak is pragmatisch en er wordt van cliënt verwacht dat hij of zij bereid is om doelen en verbeterpunten op te stellen waaraan gewerkt gaat worden. Er zullen regelmatig opdrachten en oefeningen worden meegegeven. Met alleen praten worden problemen wel geanalyseerd maar zelden opgelost is het motto.     

 

Voor de eerste sessie wordt een kort vragenformulier naar de cliënt gestuurd om al een beeld te krijgen van de situatie en behandeldoelen van cliënt. 

Als de opdrachtgever een werkgever of bedrijfsarts is, zal er eerst een intake plaatsvinden en een kort plan van aanpak worden opgesteld waarin opgenomen het geschatte aantal benodigde sessies. Uiteraard kan dit in overleg worden aangepast.