Reintegratie

Wat zijn voor mij de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt met mijn talenten en competenties ? Hoe kom ik nu weer aan een bij mij passende werkomgeving ? Wat heb ik daarvoor nodig ? Hoe ga ik mij profileren op de arbeidsmarkt ?

Dat zijn vragen waarvoor je staat na een eventuele ziekteperiode of arbeidsongeschiktheid. Ik help je graag op weg en begeleid je bij het solliciteren en netwerken.

 

Als werkgever dient u conform de Wet Verbetering Poortwachter aanzienlijke re-integratie inspanningen te verrichten en een uitgebreid dossier bij te houden. Dat kan een tijdrovende zaak zijn en vervelende consequenties hebben als u niet voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Loopbaan-Fit neemt u die zorg graag uit handen.