Assessment

Hoe kan ik op professionele wijze mijn selectie van nieuw personeel vormgeven en uitvoeren ? Worden alle talenten en competenties van mijn medewerkers adequaat ingezet en benut ? Zijn er medewerkers die beter tot hun recht komen op andere functies ?  

 

Een assessment is prima te gebruiken voor selectie van nieuw personeel maar zeker ook om potentieel van uw medewerkers beter te benutten. Dat kan zorgen voor meer bevlogenheid en betrokkenheid van uw medewerkers. Ook als uw organisatie aan andere eisen uit de omgeving moet gaan voldoen kunt u een assessment inzetten om te onderzoeken of uw medewerkers nog over de juiste competenties beschikken.   

 

Loopbaan-Fit helpt werkgevers de talenten en competenties van hun medewerkers inzichtelijk te maken en beter te benutten.