Welkom bij Loopbaan-Fit Den Haag

 

Loopbaan - Fit helpt uw organisatie bij het preventief aanpakken van mentaal ziekteverzuim. 

Werknemers die langer uit het arbeidsproces zijn ervaren een hogere drempel om weer terug te keren naar hun

werkplek. Daarnaast nemen de mentale klachten toe wanneer er geen gerichte en praktische interventies plaatsvinden.

 

Professionele en betrokken psychologische begeleiding kan de inzetbaarheid van de werknemer aanzienlijk verbeteren.

Daarbij is een nauwe samenwerking tussen arbeidspsycholoog, werknemer, bedrijfsarts en werkgever essentieel. 

In de begeleiding van de werknemer is het vizier daarom niet alleen gericht op terugdringing van de psychische beperkingen. Ook de werkomgeving en werkbelasting komen nadrukkelijk aan bod.

 

In mijn coaching is de focus is gericht op oplossingen.  Daarbij maak ik gebruik van interventies uit de cognitieve gedragstherapie, de ACT therapie en psycho -educatie. 

 

Versterking van zelfinzicht, mentale veerkracht en een gezonde leefstijl lopen als een rode draad door de begeleiding.  

In werkwijze leest u meer over de aanpak. 

 

Bij Loopbaan - Fit kunt u terecht voor ondersteuning bij aanpak van burn-out, depressieve stemming, angstklachten, rouwverwerking, reintegratie naar werk vanuit ziektewet. 

 

 

Mijn praktijk houdt zich aan het coronabeleid opgesteld door het RIVM. Hierdoor kunnen persoonlijke gesprekken blijven plaatsvinden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor telefonische consulten en videobellen.